WAT ZIJN DE GEVAREN VAN BENZODIAZEPINEVERSLAVING?

benzodiazepinen

Twee ernstige problemen bij benzodiazepinen zijn de kans op misbruik (overdosering) en de ontwikkeling van lichamelijke afhankelijkheid (verslaving).

Hoewel opzettelijk misbruik van benzodiazepinen op recept relatief ongebruikelijk is in de algemene bevolking, moet er voorzichtiger mee worden omgegaan bij personen met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik, omdat zij het grootste risico lopen benzodiazepinen te zoeken om een “high” te ervaren.

Benzodiazepinen zijn zelden de enige drug van misbruik, en misbruikers combineren benzodiazepinen meestal met andere drugs om het effect te versterken. Zo worden benzodiazepinen gecombineerd met bepaalde opioïden, een klasse van sterke pijnstillers op recept, om de euforische effecten te versterken.
Onder misbruikers zijn diazepam (Valium) en Xanax het populairst vanwege hun snelle werking.
Voor de meeste patiënten lijkt het gebruik van een benzodiazepine gedurende een periode van enkele maanden geen problemen op te leveren. Op het gebied van verslaving, tolerantie of moeilijkheden bij het stoppen met de medicatie wanneer deze niet langer nodig is.
Als de medicatie echter meerdere maanden wordt gebruikt, neemt het risico op verslaving, tolerantie en het optreden van ontwenningsverschijnselen bij dosisverlaging of beëindiging van de therapie aanzienlijk toe.

Misbruikers lopen een hoger risico op bijwerkingen zoals:

De onderstaande bijwerkingen kunnen voorkomen bij het misbruiken zoals: Diazepam, Oxazepam, Lorazepam, Temazepam, zopiclon en zolpidem.

  • verwarring,
  • onduidelijke spraak,
  • toevallen of stuiptrekkingen,
  • ernstige slaperigheid of coma,
  • beverigheid,
  • trage hartslag,
  • ademhalingsmoeilijkheden, en
  • ernstige zwakte.

WAT ZIJN DE GEVAREN VAN BENZODIAZEPINEONTWENNING?


Wanneer de behandeling abrupt wordt gestopt, kunnen patiënten ontwenningsverschijnselen krijgen. Factoren die het risico op en de ernst van ontwenningsverschijnselen vergroten zijn onder andere hoge doses en langdurig gebruik. Bovendien treden ontwenningsverschijnselen eerder op bij varianten met een korte eliminatiehalfwaardetijd.

Alle benzodiazepinen kunnen lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken. Plotselinge stopzetting van de therapie na enkele maanden van dagelijkse behandeling kan gepaard gaan met ontwenningsverschijnselen, waaronder een gevoel van verlies van eigenwaarde, agitatie en slapeloosheid. Als benzodiazepinen langer dan een paar maanden continu worden ingenomen, kan plotseling stoppen met de therapie leiden tot toevallen, bevingen, spierkrampen, braken en zweten. Om ontwenningsverschijnselen te voorkomen, moet de dosis benzodiazepinen langzaam worden afgebouwd.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »