Wat mag ik niet doen nadat ik Oxazepam heb gebruikt?

Bij de Medicatie Apotheker kun je terecht voor verschillende medicijnen. Om deze medicijnen bij ons te kopen heb je geen recept nodig. Dit is eenvoudig, hierdoor kun je altijd terecht bij medicijnen die het leven makkelijker maken. Hieronder bespreken we de dingen die je niet mag doen nadat je oxazepam hebt gebruikt.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Gelijktijdige inname met alcohol wordt afgeraden. Het sedatieve effect kan worden versterkt wanneer het product in combinatie met alcohol wordt gebruikt. Dit beïnvloedt de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Houd rekening met de combinatie van benzodiazepinen met anti-depressiva voor het centrale zenuwstelsel (CZS). Versterking van de centrale depressieve werking kan optreden bij gelijktijdig gebruik met antipsychotica (neuroleptica), hypnotica, anxiolytica/sedativa, antidepressiva, narcotische analgetica, anesthetica en sederende antihistaminica, lofexidine, nabilon en tizanidine. In het geval van narcotische analgetica kan ook een versterking van de euforie optreden. Wat kan leiden tot een toename van de psychische afhankelijkheid.

 • Oestrogeenbevattende anticonceptiva (gelijktijdig gebruik kan een daling van de plasmaspiegel van oxazepam veroorzaken).
 • Antibacteriële middelen (rifampicine kan het metabolisme van oxazepam verhogen).
 • Antivirale middelen (gelijktijdig gebruik van zidovudine met benzodiazepinen kan de klaring van zidovudine verminderen. Ritonavir kan het levermetabolisme van benzodiazepinen remmen). De klinische betekenis van deze interacties moet nog worden vastgesteld.
 • Antiepileptica (gelijktijdig gebruik van fenytoïne kan de serumspiegels van oxazepam doen dalen. Bijwerkingen kunnen duidelijker zijn met hydantoïne of barbituraten).
 • Antihypertensiva (versterkte hypotensieve effecten. Versterkt sedatief effect met alfablokkers of moxonidine).
 • Dopaminergica (gelijktijdig gebruik met benzodiazepinen kan de therapeutische werking van levodopa verminderen).
 • Baclofen (versterkt sedatief effect).
 • Probenecid (kan de effecten en de mogelijkheid van overmatige sedatie versterken).

Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Indien het product wordt voorgeschreven aan een vrouw in de vruchtbare leeftijd, moet zij worden gewaarschuwd contact op te nemen met haar arts. Het kan verstandig zijn om te staken met het gebruik van het product indien zij zwanger wil worden of vermoedt zwanger te zijn.

Indien het product om dwingende medische redenen in de late fase van de zwangerschap of tijdens de bevalling in hoge doses wordt toegediend kunnen er gevolgen zijn voor de pasgeborene. Gevolgen zoals hypothermie, hypotonie en matige ademhalingsdepressie.

Bovendien kunnen babies die geboren zijn uit moeders die tijdens de laatste fasen van de zwangerschap chronisch benzodiazepinen gebruikten, lichamelijk afhankelijk zijn geworden. Hierdoor een zeker risico lopen om in de postnatale periode ontwenningsverschijnselen te ontwikkelen.

Aangezien benzodiazepinen in de moedermelk worden aangetroffen, mogen benzodiazepinen niet worden toegediend aan moeders die borstvoeding geven.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

Sedatie, amnesie, verminderde concentratie en verminderde spierfunctie kunnen een nadelige invloed hebben op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen. Indien onvoldoende slaapduur optreedt, kan de kans op verminderde alertheid toenemen. Zoals bij alle patiënten die geneesmiddelen gebruiken die het CZS onderdrukken, moeten patiënten worden gewaarschuwd geen auto te besturen of machines te bedienen totdat bekend is dat zij niet slaperig of duizelig worden van Oxazepam.

Dit geneesmiddel kan de cognitieve functie aantasten en kan het vermogen van een patiënt om veilig te rijden beïnvloeden. Bij het voorschrijven van dit geneesmiddel moet aan de patiënt worden verteld:

 • Het geneesmiddel kan uw rijvaardigheid beïnvloeden
 • Rijd niet totdat u weet hoe het medicijn u beïnvloedt
 • Het is een overtreding om te rijden terwijl u onder invloed bent van dit medicijn
 • U zou echter geen overtreding begaan (de zogenaamde ‘wettelijke verdediging’) als:

Het medicijn is voorgeschreven om een medisch of tandheelkundig probleem te behandelen en u het heeft ingenomen volgens de instructies van de voorschrijver en in de bij het geneesmiddel geleverde informatie en het geen invloed had op uw rijvaardigheid

Voor verschillende medicatie kunt u terecht bij de medicatie apotheker. Bekijk onze winkel voor medicijnen zoals temazepam, oxazepam, diazepam, lorazepam en zolpidem en zopiclon.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Translate »